საუკეთესო არჩევანი თქვენთვის და თქვენი შვილებისათვის

  • საქართველოში ჩატარდა კოლეჯების ბრენდირება
    კოლეჯ "კავკასიონს" მიენიჭა 4 ვარსკლავი

სასწავლო ცენტრი "კავკასიონი"

აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას და გთავაზობთ

1. 6-12 კლასის მოსწავლეთა მომზადებას საატესტატო საგნებში.
2. აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებას.
3. კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელ კურსს,
4. კომპიუტერული გრაფიკა, ვებ-დიზაინი,
5. ბუღალტერიის შემსწავლელ კურსს (+ ორისი).
6. ენის კურსები (რუსული, ინგლისური, გერმანული და სხვა)
7. სტილისტი, ვიზაჟისტი


I. 6-12 კლასის მოსწავლეთა მომზადებას სასკოლო საგნებში.


• ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1,5 სთ,
• ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა 6-10.
• კვირაში შეხვედრების რაოდენობა: 2-ჯერ - სწავლის ღირებულება 30 ლარი თვეში.
• კვირაში შეხვედრების რაოდენობა: 3-ჯერ - სწავლის ღირებულება 40 ლარი თვეში.
• სწავლების ხანგრძლივობა 1-7 თვე.
• სრული კურსის აღების შემთხვევაშ (7 თვე) ვრცელდება ფასდაკლებები: 2 საგნის შემთხვევაში 50 ლარი, 3 საგნის შემთხვევაში - 60 ლარი, 4 საგნის შემთხვევაში - 70 ლარი და ა.შ.


II. აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებას.


I ჯგუფის საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, ზოგადი უნარები და მათემატიკა;
II ჯგუფის საგნებია: ისტორია, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და გეოგრაფია

• I ჯგუფის საგნებში - სწავლების ღირებულება 500 ლარი საგანში
• II ჯგუფის საგნებში - სწავლების ღირებულება 400 ლარი საგანში
• ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1,5 სთ,
• ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა 4-7 კაცი.
• I ჯგუფის საგნებში კვირაში შეხვედრების რაოდენობა: 3-ჯერ
• II ჯგუფის საგნებში კვირაში შეხვედრების რაოდენობა: 2-ჯერ
• სწავლების ხანგრძლივობა 30 კვირა.


III. ბუღალტერია

• ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 2 სთ,
• ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა 5-7.
• კვირაში შეხვედრების რაოდენობა: 2-ჯერ
• სრული კურსის ღირებულება : 350 ლარი საგანში
• სწავლების ხანგრძლივობა 3 თვე.

IV. ენის კურსები


• ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1 სთ,
• ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა 3-4. სწავლის ღირებულება 80 ლარი - ინდივიდუალურად 120 ლარი
• კვირაში შეხვედრების რაოდენობა: 3-ჯერ

V. კომპიუტერული პროგრამები

კოლეჯმა ავტორიზაცია გაიარა 2012 წელს და მოიპოვა თერთმეტი პროფესიული პროგრამის განხორციელების უფლება. კოლეჯში ამჟამად სხვადასხვა სპეციალობაზე 400-მდე სტუდენტის განათლებას ემსახურება 90-მდე პედაგოგი, მათ შორის 50% სხვადასხვა სპეციალობის მეცნიერებათა დოქტორია, ასევე მაღალკვალიფიციური პრაქტიკოსი პედაგოგები. კოლეჯში სასწავლო პროცესის დაგეგმვა/მიმდინარეობა, მოწვეული პედაგოგების კვალიფიკაცია, კოლეჯის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და სხვადასხვა დარგის პრაქტიკის ობიექტებთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმებიუზრუნველყოფს ჩვენი სტუდენტებისთვის მაღალი პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებს.