კოლეჯში სწავლა მიმდინარეობს შემდეგ სპეციალობებზე:

 

ჯანდაცვის სპეციალობები

 

 1. პრაქტიკოსი ექთანი V საფეხური.
 2. ფარმაცევტის თანაშემწე V საფეხური.
 3. ექთნის თანაშემწე III საფეხური.
 4. მასაჟისტი III საფეხური.

 

ბიზნესის სპეციალობები

 

 1. ბიზნესის ადმინისტრირება IV-V საფეხური
 2. ოფისის მენეჯერი III საფეხური.
 3. ბუღალტერია III საფეხური.
 4. ბანკის მოლარე–ოპერატორი III საფეხური
 5. ტურიზმის მენეჯერი– ტუროპერატორი III საფეხური
 6. კომპიუტერული ტექნოლოგიები (ინფორმაციული ტექნოლოგი, გრაფიკა, ვებსპეციალისტი, ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი) III საფეხური
  • კოლეჯში მიიღებიან ზოგადი და საშუალო განათლების ბაზაზე (9,10, 11,12 კლასდამთავრებულები). კოლეჯის დამთავრების შემდეგ, მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ საერთაშორისო დონის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომს.
  • კოლეჯში სტუდენტები გაივლიან ინტენსიურ მომზადებას კომპიუტ- ერულ ტექნოლოგიებში და უცხოურ ენებში.
  • კოლეჯის კურსდამთავრებულებს მუშაობა შეეძლებათ, როგორც საჯარო (სახელმწიფო), ასევე კერძო სტრუქტურებში.
  • კოლეჯში სპეციალობების მიხედვით, ლექციების ჩასატარებლად მოწვეულნი
   არიან უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებები, შესაბამისი პროფილის მეცნიერებათა დოქტორები, პროფესორები.
  • ჩვენთან სწავლის გადასახადში გათვალისწინებულია გარკვეული შეღავათები ობლებზე, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებზე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული პირების ოჯახის წევრებზე. სწავლის პროცესში მაღალი შეფასების სტუდენტებს დაენიშნებათ სტიპენდია.
  • საქართველოში არსებული ეკონომიკური კრიზისის გამო ჩვენთან სპეციალობე-
   ბის მიხედვით სწავლის გადასახადი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სხვა ანალოგიურ სასწავლებლებში.
  • კოლეჯის დირექტორია პროფესორი რაინდი ტარიელის ძე ლომაია.
  • კოლეჯიში სტუდენტების აქტივობები მოცემულია

კოლეჯში წარმოსადგენია შემდეგი საბუთები:

 1. ზოგადი/საშუალო განათლების ატესტატი.
 2. 4 ცალი სურათი 3/4ზე.
 3. ჯანმრთელობის ცნობა.
 4. პირადობის მოწმობის ქსეროქსი (ორიგინალს წარმოადგენს პირადად).

მისამართი: 
I. ქ.თბილისი. დავით ბაქრაძის 6, II სართული
(ა.წერეთლის გამზირი, კოკაკოლას ოფისის წინ) – 599912564
II. ქ.ქუთაისი, ოცხელის ქუჩა N2.
(კლინიკური საავადმყოფოს წინ) – 551897189
ტელეფონი: (032) 243 31 33, (0431) 22 41 31; (0431) 24 77 55
მობილური: 599-91-25-64
e-mail: info@kavkasioni.edu.ge, raindilomaia@mail.ru
skype: raindi.lomaia