კოდიინფორმაციული წიგნიერება Iინფორმაციული წიგნიერება IIინფორმაციული წიგნიერება IIIინფორმაციული წიგნიერება IVინფორმაციული წიგნიერება Vინფორმაციული წიგნიერება VIინგლისური ენა Iინგლისური ენა IIინგლისური ენა IIIინგლისური ენა IVგაცნობითი პრაქტიკა Iგაცნობითი პრაქტიკა IIგაცნობითი პრაქტიკა IIIსაგადასახადო დეკლარირება Iსაგადასახადო დეკლარირება IIსაგადასახადო დეკლარირება IIIბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები Iბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები IIბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები IIIბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები IVძირითადი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება Iძირითადი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება IIსახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები Iსახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები IIსახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები IIIსახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები IVსააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა Iსააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა IIსააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა IIIსააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა IVსააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა Vსააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა VIინვენტარიზაცია Iინვენტარიზაცია IIინვენტარიზაცია IIIMs Excel IMs Excel IIMs Excel IIIMs Excel IVMs Excel VMs Excel VIბიზნეს ინგლისური Iბიზნეს ინგლისური IIბიზნეს ინგლისური IIIბიზნეს ინგლისური IVმეწარმეობა Iმეწარმეობა IIმეწარმეობა IIIმეწარმეობა IVმეწარმეობა Vკომპ პროგრამ. მუშაობა Iკომპ პროგრამ. მუშაობა IIბუღ. აღრიცხ წარმოება ეკონ. საქმიანობის მიხედვით Iბუღ. აღრიცხ წარმოება ეკონ. საქმიანობის მიხედვით IIბუღ. აღრიცხ წარმოება ეკონ. საქმიანობის მიხედვით IIIბუღ. აღრიცხ წარმოება ეკონ. საქმიანობის მიხედვით IVბუღ. აღრიცხ წარმოება ეკონ. საქმიანობის მიხედვით Vბუღ. აღრიცხ წარმოება ეკონ. საქმიანობის მიხედვით VIბუღ. აღრიცხ წარმოება ეკონ. საქმიანობის მიხედვით VIIბუღ. აღრიცხ წარმოება ეკონ. საქმიანობის მიხედვით VIIIმმართველობითი აღრიცხვა Iმმართველობითი აღრიცხვა IIმმართველობითი აღრიცხვა IIIმმართველობითი აღრიცხვა IVმმართველობითი აღრიცხვა Vმმართველობითი აღრიცხვა VIმმართველობითი აღრიცხვა VIIმმართველობითი აღრიცხვა VIIIაუდიტის საფუძვლები Iაუდიტის საფუძვლები IIაუდიტის საფუძვლები IIIაუდიტის საფუძვლები IVეკონომიკური ანალიზი Iეკონომიკური ანალიზი IIეკონომიკური ანალიზი IIIეკონომიკური ანალიზი IVეკონომიკური ანალიზი Vფინანსური ანგარიშგების შედგენა Iფინანსური ანგარიშგების შედგენა IIფინანსური ანგარიშგების შედგენა IIIფინანსური ანგარიშგების შედგენა IVფინანსური ანგარიშგების შედგენა Vფინანსური ანგარიშგების შედგენა VIფინანსური ანგარიშგების შედგენა VIIფინანსური ანგარიშგების შედგენა VIIIპრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება Iპრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება IIპრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება III
სტუდენტის კოდი
V5419არაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარა
V4386დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V2444დიახდიახარაარაარადიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V5018დიახდიახარაარაარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V8498დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V5740დიახდიახარაარაარადიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V4851დიახარაარაარაარადიახარაარაარადიახდიახდიახდიახდიახდიახარაარაარადიახდიახარაარაარაარაარა
V8895დიახარაარაარაარაარაარაარაარადიახდიახდიახდიახარაარაარაარაარადიახდიახარაარაარაარაარა
V8751არაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარა
V6491დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V6306დიახარაარაარაარაარაარაარაარადიახდიახდიახარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარა
V7858დიახდიახარაარაარადიახდიახარაარადიახდიახდიახდიახდიახდიახარაარაარადიახდიახდიახდიახარაარადიახ
V7779დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V3568არაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარა
V9079დიახარადიახარაარადიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V9213დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V2867დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V2524არაარაარაარაარაარაარაარაარადიახდიახდიახდიახარაარაარაარაარადიახდიახარაარაარაარაარა
V3179არაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარა
V1224დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V7964დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
V5519დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარაარაარაარაარაარაარა
V7447დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ