საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონში“ მიღების პირობები.

კოლეჯში მიმდინარეობს მიღება ფასიან და უფასო, სახელმწიფო დაფინანსებით პროფესიულ პროგრამებზე

ფასიან პროფესიულ პროგრამებზე მიღების პირობები და ეტაპები.

მიმდინრეობს ინფორმაციის დამუშავება

უფასო, სახელმწიფო დაფინანსებით პროფესიულ პროგრამებზე  

 მიღების პირობები და ეტაპები.

პროგრამები:  საექთნო საქმე, ფარმაცია, ინფორმაციის ტექნოლოგია

  1. აბიტურიენტს სახელმწიფო დაფინანსებით სწავლების უფლების მოპოვება შეუძლია პროფესიული ტესტირების ჩაბარების შემთხვევაში.
  2. აბიტურიენტი უნდა დარეგისტრირდეს კოლეჯის ვებ გვერდზე – ონლაინ.
  3. აბიტურიენტებს დაუკავშირდებიან კოლეჯიდან და გაესაუბრებიან.
  4. კოლეჯში მოსვლისას აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები: პირადობა, ატესტატი, სურათი 3×4  2 ცალი.
  5. კოლეჯში მოსვლისას აბიტურიენტი გაეცნობა განათლების სამინისტროს პროფესიული განათლების პორტალზე რეგისტრაციის პირობებს.
  6. აბიტურიენტი აბარებს პროფესიულ ტესტირებას.
  7. აბიტურიენტების რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  ——.
  8. პროფესიული ტესტირება ჩატარდება ——-.
  9. სწავლა დაიწყება ——-.