საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონში“ მიღების პირობები.

კოლეჯში მიმდინარეობს მიღება ფასიან და უფასო, სახელმწიფო დაფინანსებით პროფესიულ პროგრამებზე.

ფასიან პროფესიულ პროგრამებზე მიღების პირობები და ეტაპები.

 1. კოლეჯში ფასიან პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება გამოცდების გარეშე.
 2. აბიტურიენტი უნდა დარეგისტრირდეს კოლეჯის ვებ გვერდზე – ონლაინ.
 3. აბიტურიენტებს დაუკავშირდებიან კოლეჯიდან და გაესაუბრებიან.
 4. კოლეჯში მოსვლისას, აბიტურიენტმა რეგისტრაციისთვის უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები: პირადობა, ატესტატი, სურათი 3×4 2 ცალი, 700 ლარის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი (სწავლის გადასახადიდან).
 5. აბიტურიენტი რეგისტრაციისთვის შეავსებს განაცხადს და კოლეჯის დირექტორთან გააფორმებს თანამშრომლობის ხელშეკრულებას.
 6. აბიტურიენტი რეგისტრაციისას წარმოადგენენ სწავლის გადასახადიდან 700 ლარის გადახდის დამადასტურებელ საბუთს, ხოლო დანარჩენი გადანაწილდება მთელი სასწავლო წლის მანძილზე მაისის ჩათვლით.
 7. აბიტურიენტების რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 10 ოქტომბერი.
 8. სწავლა დაიწყება 12 ოქტომბრიდან.

უფასო, სახელმწიფო დაფინანსებით პროფესიულ პროგრამებზე  

 მიღების პირობები და ეტაპები.

 

 1. აბიტურიენტს სახელმწიფო დაფინანსებით სწავლების უფლების მოპოვება შეუძლია პროფესიული ტესტირების ჩაბარების შემთხვევაში.
 2. აბიტურიენტი უნდა დარეგისტრირდეს კოლეჯის ვებ გვერდზე – ონლაინ.
 3. აბიტურიენტებს დაუკავშირდებიან კოლეჯიდან და გაესაუბრებიან.
 4. კოლეჯში მოსვლისას აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები: პირადობა, ატესტატი, სურათი 3×4 2 ცალი.
 5. კოლეჯში მოსვლისას აბიტურიენტი გაეცნობა განათლების სამინისტროს პროფესიული განათლების პორტალზე რეგისტრაციის პირობებს.
 6. აბიტურიენტი აბარებს პროფესიულ ტესტირებას.
 7. აბიტურიენტების რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 1 აგვისტო.
 8. პროფესიული ტესტირება ჩატარდება სექტემბრის თვეში.
 9. სწავლა დაიწყება 12 ოქტომბრიდან.