კოდიჰისტოლოგია Iჰისტოლოგია IIჰისტოლოგია IIIანატომია ფიზიოლოგია Iანატომია ფიზიოლოგია IIანატომია ფიზიოლოგია IIIანატომია ფიზიოლოგია IVანატომია ფიზიოლოგია Vანატომია ფიზიოლოგია VIანატომია ფიზიოლოგია VIIბიოქიმია Iბიოქიმია IIბიოქიმია IIIბიოქიმია IVბიოქიმია Vბიოქიმია VIბიოქიმია VIIმიკრობიოლოგია Iმიკრობიოლოგია IIმიკრობიოლოგია IIIმიკრობიოლოგია IVმიკრობიოლოგია Vდოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში Iდოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში IIდოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში IIIდოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში IVსაინფორმაციო ტექნოლოგიები Iსაინფორმაციო ტექნოლოგიები IIსაინფორმაციო ტექნოლოგიები IIIსაინფორმაციო ტექნოლოგიები IVსაინფორმაციო ტექნოლოგიები Vინგლისური ენა Iინგლისური ენა IIინგლისური ენა IIIინგლისური ენა IVინგლისური ენა Vპათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) Iპათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) IIპათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) IIIპათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) IVპათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) Vფარმაკოლოგია Iფარმაკოლოგია IIფარმაკოლოგია IIIფარმაკოლოგია IVფარმაკოლოგია Vსამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში Iსამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში IIსამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში IIIავადმყოფის მოვლა Iავადმყოფის მოვლა IIავადმყოფის მოვლა IIIავადმყოფის მოვლა IVთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები Iთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IIთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IIIთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IVთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები Vთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები VIთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები VIIთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები VIIIთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IXთერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები Xქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები Iქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IIქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IIIქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IVქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები Vქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები VIინფექციის კონტროლის საფუძვლები Iინფექციის კონტროლის საფუძვლები IIინფექციის კონტროლის საფუძვლები IIIინფექციის კონტროლის საფუძვლები IVინფექციის კონტროლის საფუძვლები Vსამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები Iსამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IIსამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IIIპედიატრია და მოზარდები Iპედიატრია და მოზარდები IIფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია Iფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია IIფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია IIIფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია IVფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია Vშინმოვლა Iშინმოვლა IIშინმოვლა IIIშინმოვლა IVკომუნიკაცია საექთნო საქმეში Iკომუნიკაცია საექთნო საქმეში IIკომუნიკაცია საექთნო საქმეში IIIკომუნიკაცია საექთნო საქმეში IVტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში Iტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში IIსაექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში Iსაექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში IIგადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები Iგადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IIგადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IIIგადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები IVგერონტოლოგია და გერეატრიის საფუძვლები Iგერონტოლოგია და გერეატრიის საფუძვლები IIკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია Iკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია IIკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია IIIკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია IVკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია Vკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია VIკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია VIIკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია VIIIკრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია IXთერაპია - კლინიკური Iთერაპია - შემაჯამებელი IIცნობა IIIქირურგია - კლინიკური Iქირურგია - შემაჯამებელი IIგადაუდებელი - კლინკური Iგადაუდებელი -შემაჯამებელი IIცნობა IIIკრიტიკული - კლინიკური Iკრიტიკული -შემაჯამებელი IIპედიატრია -კლინიკური Iპედიატრია -შემაჯამებელი IIსამეანო გინეკოლოგია - კლინიკური Iსამეანო გინეკოლოგია-შემაჯამებელი IIფსიქიკური -კლინკური Iფსიქიკური -შემაჯამებელი IIგადაუდებელი - კლინკურიIსამეანო გინეკოლოგია - კლინიკურიI
სტუდენტის კოდი
g1608დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახ
g7047
g1694დიახდიახ
g4814
g7551არაარაარადიახარაარაარა
g2636
g4222
g5015დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g2811დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g5005
g3821დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g3048დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g3720დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g6910დიახდიახდიახდიახარაარადიახდიახდიახდიახდიახარაარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g7835დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g1831დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახ
g6172დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g6259დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g9640დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
g1099
g7370დიახარადიახდიახდიახდიახ