საუკეთესო არჩევანი თქვენთვის და თქვენი შვილებისათვის

საზოგადოებრივ კოლეჯ
"კავკასიონში"
მიმდინარეობს სწავლება შემდეგ პროგრამებზე

ლოგო პატარა ზომის
კოლეჯი „კავკასიონი“ დაფუძნდა 2012 წელს. კოლეჯმა ბოლო ავტორიზაცია გაიარა 2017 წელს. კოლეჯში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ მისამართზე ქ. თბილისში და ქ. ქუთაისში. კოლეჯში ამჟამად ხუთ სადიპლომო და სამ მომზადება/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამებზე 800-მდე სტუდენტის განათლებას ემსახურება 100-მდე პროფესიული მასწავლებელი,. კოლეჯში ოთხ პროგრამაზე სწავლა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, არის თვითდაფინანსებადი პროგრამებიც. კოლეჯში სასწავლო პროცესის დაგეგმვა/მიმდინარეობა, მოწვეული მასწავლებელების კვალიფიკაცია, კოლეჯის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სხვადასხვა დარგის პრაქტიკის ობიექტებთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმები უზრუნველყოფენ ჩვენი სტუდენტებისთვის მაღალი პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებს. კოლეჯში ხშირად ტარდება სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, ექსკურსიები და სხვა. კოლეჯი მუდმივად ზრუნავს სტუდენტების და კურსდამთავრებულების დასაქმებაზე, მათ მუდმივად მიეწოდებათ სხვადასხვა საინტერესო შეთავაზებები განვითარების და დასაქმების შესახებ.