კოდიინგლისური ენა 1ინგლისური ენა 2ინგლისური ენა 3ინგლისური ენა 4გაცნობითი პრაქტიკა − სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 1გაცნობითი პრაქტიკა − სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 2ბავშვის განვითარების თავისებურებები 1ბავშვის განვითარების თავისებურებები 2ადრეული განათლების კურიკულუმები1ადრეული განათლების კურიკულუმები 2ადრეული განათლების კურიკულუმები 3დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 1დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 2დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 3დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 4პროფესიული ეთიკა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 1პროფესიული ეთიკა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 2პროფესიული ეთიკა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 3შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 1შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 2შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 3საგანმანათლებლო გარემო 1საგანმანათლებლო გარემო 2საგანმანათლებლო გარემო 3საგანმანათლებლო გარემო 4მეწარმეობა 3 Iმეწარმეობა 3 IIმეწარმეობა 3 IIIმეწარმეობა 3 IVმეწარმეობა 3 Vინფორმაციული წიგნიერება 2 Iინფორმაციული წიგნიერება 2 IIინფორმაციული წიგნიერება 2 IIIინფორმაციული წიგნიერება 2 IVინფორმაციული წიგნიერება 2 Vინფორმაციული წიგნიერება 2 VIოჯახის და თემის ჩართულობა Iოჯახის და თემის ჩართულობა IIადრეული განათლების მეთოდოლოგია Iადრეული განათლების მეთოდოლოგია IIადრეული განათლების მეთოდოლოგია IIIადრეული განათლების მეთოდოლოგია IVადრეული განათლების მეთოდოლოგია Vადრეული განათლების მეთოდოლოგია VIადრეული განათლების მეთოდოლოგია VIIთანამედროვე გამოწვევები Iთანამედროვე გამოწვევები IIჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 1ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 2ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 3ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 4ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 5ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 1ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 2კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 1კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 2კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 3დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 1დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 2დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 3წიგნიერება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 1წიგნიერება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 2სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 1სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 2სპეციალური საჭიროების მქონდე ბაშვებთან მუშაობა 1სპეციალური საჭიროების მქონდე ბაშვებთან მუშაობა 2პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკშ 1პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკშ 2ტექნოლოგიების გამოყენება ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 1ტექნოლოგიების გამოყენება ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 2მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 1მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 2კულტურა, ტრადიცია და მოქალაქეობა 1კულტურა, ტრადიცია და მოქალაქეობა 2მათემატიკური წარმოდგენების ფორმირება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 1მათემატიკური წარმოდგენების ფორმირება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 2კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 1კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 2კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 3პრაქტიკული პროექტი 1პრაქტიკული პროექტი 2პრაქტიკული პროექტი 3პრაქტიკული პროექტი 4პრაქტიკული პროექტი 5პრაქტიკული პროექტი 6
სტუდენტის კოდი
Q3546დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q3273დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q2078დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q6284დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q1315არადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q3161დიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახარადიახარადიახარადიახდიახდიახ
Q1488დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q3699არადიახარადიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q6305დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q4872დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q5192დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q9979დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q1181დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q4228დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q8632დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q8852დიახარაარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q8533დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q1555დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q7781დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q7858არადიახარადიახდიახდიახარაარაარაარაარაარადიახარადიახდიახდიახდიახდიახ
Q4450დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q7522არაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარაარა
Q1591დიახარაარადიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახარაარაარადიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q2124დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q1873დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q8495დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q6234დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q2788დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q7450დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q9341დიახდიახარადიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q5780დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q4401დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q7913დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახ
Q2353დიახდიახარადიახდიახდიახდიახარაარადიახარაარაარაარადიახდიახდიახდიახდიახ
Q8859დიახდიახარადიახარადიახარაარაარაარაარაარაარადიახდიახდიახ
Q1001დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახარაარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q1791დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ
Q3379დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახარადიახდიახდიახ
Q1746დიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახდიახ